A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


BFF full form


Short Form
Full Form
Category

BFF
best friend forever


1) BF
2) BFF
3) BFI
4) BFN
5) BFSI
6) BFT
7) BFM
8) BFFL
9) BFV
10) BFD
11) BFL
12) BFOQ
13) BFRIP
14) BFC
15) BF-TEM
16) BFFAR
17) BFA
18) BFE
19) BFRL
20) BFCS
21) BFFAW
22) BFS
23) BFZES
24) BFR
25) BFAF
26) BFFN
27) BFB
28) BFO
29) BFBF
30) BFRC
31) BFHD
32) BFFA
33) BFGF
34) BFTPA
35) BFHR
36) BFGR
37) BFBS
38) BF2
39) BFFE
40) BFP
41) BFEG
42) BFSL
43) BFWB
44) BFSK
46) BFUE
47) BFK
48) BFFAE
49) BFFENE
50) BFBR
51) BFJ
52) BFITW
53) BFOG
54) BFEM
55) BFMV
56) BFFEAE
57) BFSC
58) BFAB
59) BFITWW
60) BFY
61) BFU
63) BFRP
64) BFOC
65) BF4E
66) BFTP
67) BFFAA
68) BF4EVA
69) BFAM
70) BF4L
71) BFF4L
72) BFW
74) BFUT
75) BFICC
76) BFFLE
77) BF+GF