A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZCD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)
CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.


1) CDPO
2) CDR
3) CD-R
5) CD
6) CDIT
7) CDS
9) CDMO
10) CDRAM
11) CDC
12) CDP
14) CDMA
15) CDA
16) CDO
17) CDB
18) CDM
19) CDE
20) CDFS
21) CDL
22) CDD
23) CDRI
24) CDAI
25) CD-V
27) CDFI
28) CDN
29) CDSCO
30) CDK
31) CD-WO
32) CDT
33) CDOT
34) CDX
35) CDBS
36) CDU
37) CDI
38) CDAC
39) CDNA
40) CDSC
41) CD G
42) CDMS
43) CDTA
44) CDF
45) CDPD
46) CDDA
47) CDW
48) CDRL
49) CDDI
50) CDAR
51) CDG
52) CDCS
53) CDTI
54) CDAD
55) CDSL
56) CDAP
57) CDAB
58) CDEPP
59) CD-DA
60) CDOS
61) CDV
62) CDRW
63) CDGL
64) CDIA
65) CD-E
66) CDCC
67) CDTV
68) CDMF
69) CD-XA
70) CDMP
71) CDQ
72) CD2AP
73) CDH
74) CDPA
75) CDSR
76) CDIB
77) CDAS
78) CD ROM
79) CD-I
80) CDDT