A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZCD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)
CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.


1) CDPO
2) CD-R
4) CDR
5) CD
7) CDMO
8) CDIT
9) CDS
10) CDRAM
11) CDMA
12) CDP
13) CDC
15) CDO
16) CDA
17) CDB
18) CDM
19) CDFS
20) CDE
21) CDL
22) CD-V
23) CDSCO
24) CDAI
25) CDRI
27) CDFI
28) CDD
29) CD-WO
30) CDOT
31) CDK
32) CDX
33) CDT
34) CDN
35) CD G
36) CDNA
37) CDMS
38) CDRL
39) CDAC
40) CDI
41) CDU
42) CDPD
43) CDTA
44) CDG
45) CDDI
46) CDDA
47) CDF
48) CDSC
49) CDBS
50) CDW
51) CDCS
52) CDSL
53) CDAD
54) CDAB
55) CD-DA
56) CDTI
57) CDAR
58) CDV
59) CDSR
60) CD-E
61) CDTV
62) CDCC
63) CDIA
64) CD-XA
65) CDGL
66) CDRW
67) CDEPP
68) CDQ
69) CDOS
70) CDMF
71) CDAS
72) CDH
73) CDMP
74) CD2AP
75) CD-I
76) CDDT
77) CD ROM
78) CDIB
79) CDAP
80) CDBMS