A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CHAT full form


Short Form
Full Form
Category

CHAT
Conversational Hypertext Access Technology [Internet]
CHAT
"Conversational Hypertext Access Technology (""talking"" in real time over the internet)"


6) CHM
7) CHF
9) CHEF
10) CH
12) CHMOD
13) CHOGM
14) CHK
15) CHW
17) CHAR
18) CHB
19) CH@
20) CHP
21) CHEERS
22) CHD
23) CHIPS
24) CHAMPS
25) CHU
26) CHA
27) CHECK
28) CHI
30) CHINA
31) CHAN
32) CHIP
33) CHOP
34) CHE
35) CHRIS
36) CHADD
37) CHR
38) CHIC
39) CH.
40) CHROM
41) CHO
42) CHOHW
44) CHCK
45) CHCP
46) CHRM
47) CHANCE
48) CHEST
49) CHL-I
50) CHFN
51) CHIEF
52) CHEM
53) CHYA
54) CHAV
55) CHEP
56) CHAMP
61) CHTS
62) CHSH
63) CHEEZ
64) CHDIR
65) CHRP
67) CHL
68) CHARA
69) CHEDDA
70) CHKC
71) CHCCT
72) CHAI
78) CHAS
79) CHOONG
80) CHBR