A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CHEMISTRY full form


Short Form
Full Form
Category

CHEMISTRY
C..........Carbon H..........Hydrogen M.........Metals E.........Elements S.........Sorting T..........Testing R.........Reacting Y.........Yielding


6) CHF
7) CHM
9) CHEF
10) CH
11) CHOGM
13) CHK
14) CHMOD
15) CHW
17) CHAR
18) CHB
19) CH@
20) CHD
21) CHAMPS
22) CHP
23) CHIPS
24) CHEERS
25) CHE
27) CHI
28) CHAN
29) CHR
30) CHADD
31) CHA
32) CHECK
33) CHIP
34) CHU
35) CHRIS
36) CHROM
37) CHOP
38) CHIC
39) CHCK
40) CHINA
41) CHL-I
42) CHOHW
44) CHCP
45) CHO
46) CHFN
48) CHEM
49) CHAMP
50) CH.
51) CHYA
52) CHOWN
53) CHANCE
54) CHAOS
55) CHEEZ
56) CHAV
57) CHDIR
58) CHTS
59) CHEP
60) CHEST
61) CHCCT
62) CHIEF
63) CHSH
64) CHARA
65) CHECS
66) CHRM
68) CHL
69) CHOONG
70) CHEDDA
71) CHAI
72) CHGRP
73) CHAS
74) CHRP
75) CHKC
76) CHCH
78) CHSRM
79) CHJ
80) CHBR
comments powered by Disqus