A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CHEMISTRY full form


Short Form
Full Form
Category

CHEMISTRY
C..........Carbon H..........Hydrogen M.........Metals E.........Elements S.........Sorting T..........Testing R.........Reacting Y.........Yielding


5) CHF
8) CHM
10) CH
11) CHEF
12) CHW
13) CHMOD
14) CHK
15) CHOGM
17) CHB
18) CHD
19) CHAR
20) CHADD
21) CHAMPS
22) CHECK
23) CHP
24) CHIPS
26) CHEERS
27) CHU
28) CHA
29) CH@
30) CHAN
31) CHROM
32) CHR
33) CHIP
34) CHCK
35) CHI
36) CHOP
37) CHANCE
38) CHINA
39) CHE
40) CHEP
41) CHEM
42) CHAV
43) CHIC
44) CHOHW
45) CHAI
46) CHAOS
48) CHYA
49) CHTS
50) CHRM
51) CHCP
52) CHNL
57) CHOONG
58) CHFN
59) CHSH
60) CHBR
61) CHRIS
62) CHARA
64) CHCCT
65) CHKC
66) CHO
67) CHEST
68) CHSRM
69) CHCH
70) CHES
71) CHEEZ
72) CHNN
73) CHOWN
75) CHL
76) CHFDT
comments powered by Disqus