A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


OTP full form


Short Form
Full Form
Category1) OTS
2) OTP
3) OT
4) OTC
5) OTF
6) OTG
7) OTA
10) OTM
11) OTT
12) OTE
13) OTD
14) OTR
15) OTOMH
16) OTI
17) OTCD
18) OTGR
19) OTFCU
20) OTFC
21) OTOH
22) OTO
23) OTRR
24) OTN
25) OTAR
26) OTW
27) OTAPA
28) OTTOMH
29) OTFL
30) OTFLOL
31) OTEPP
32) OTH
33) OTB
34) OTQ
35) OTCEI
36) OTLTA
37) OTAM
38) OTPROM
39) OTKSL
40) OTK
41) OTTFF
42) OTL
43) OTDS
44) OTTER
45) OTAY
46) OTASP
47) OTSR
48) OTJT
49) OTOOH
50) OTTH
51) OT3
52) OTDOA
53) OTX
54) OTIA
55) OTAKU
56) OTY
57) OTEC