A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


OTP full form


Short Form
Full Form
Category1) OTS
2) OTP
3) OT
4) OTG
5) OTF
7) OTM
8) OTA
9) OTR
10) OTC
11) OTT
12) OTDR
13) OTE
14) OTB
15) OTCEI
16) OTI
17) OTD
18) OTH
19) OTFLOL
20) OTAR
21) OTJT
22) OTOH
23) OTAY
24) OTEC
25) OTGR
26) OTW
27) OTO
28) OTX
29) OTN
30) OTL
31) OTCD
32) OTLTA
33) OTQ
34) OTFCU
35) OTTOMH
36) OTAKU
37) OTOMH
38) OTK
39) OTSR
40) OTRR
41) OTTFF
42) OTTH
43) OTDS
44) OT3
45) OTKSL
46) OTFC
47) OTTER
48) OTAM
49) OTAPA
50) OTY
51) OTOOH
52) OTEPP
53) OTDOA
54) OTIA
55) OTPROM
56) OTFL
57) OTASP