A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
3) PVR
4) PVS
5) PVP
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVU
10) PVTOS
11) PVN
12) PVD
13) PVL
14) PVPT
15) PVO
16) PVF
17) PVA
18) PVM
19) PVRD
20) PVI
21) PVQ
22) PVWA
23) PVWS