A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
3) PVP
4) PVS
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVD
10) PVF
11) PVI
12) PVN
13) PVL
14) PVM
15) PVO
16) PVWS
17) PVPT
18) PVQ
19) PVWA
20) PVA
21) PVU
22) PVTOS
23) PVRD