A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
3) PVP
5) PVS
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVD
10) PVN
11) PVF
12) PVI
13) PVM
14) PVU
15) PVO
16) PVA
17) PVPT
18) PVWS
19) PVL
20) PVWA
21) PVQ
22) PVTOS
23) PVRD
comments powered by Disqus