A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
4) PVS
5) PVP
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVL
10) PVF
11) PVD
12) PVM
13) PVN
14) PVI
15) PVU
16) PVTOS
17) PVWA
18) PVO
19) PVPT
20) PVA
21) PVRD
22) PVQ
23) PVWS