A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
4) PVS
5) PVP
6) PVSM
7) PVT
8) PV
9) PVL
10) PVF
11) PVM
12) PVD
13) PVU
14) PVN
15) PVTOS
16) PVI
17) PVO
18) PVPT
19) PVA
20) PVWA
21) PVRD
22) PVQ
23) PVWS