A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
3) PVP
4) PVS
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVD
10) PVN
11) PVI
12) PVU
13) PVM
14) PVA
15) PVF
16) PVQ
17) PVPT
18) PVWA
19) PVO
20) PVL
21) PVWS
22) PVTOS
23) PVRD
comments powered by Disqus