A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
3) PVP
5) PVS
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVD
10) PVN
11) PVI
12) PVU
13) PVM
14) PVA
15) PVF
16) PVPT
17) PVWA
18) PVWS
19) PVQ
20) PVO
21) PVL
22) PVRD
23) PVTOS
comments powered by Disqus