A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


RTV full form


Short Form
Full Form
Category1) RTO
2) RTE
3) RTS
4) RTGS
5) RTF
6) RTI
8) RTP
9) RTL
10) RTA
11) RTC
12) RTM 
13) RT
14) RTR
15) RTU
16) RTV
17) RTM
18) RTDT
19) RTSMN
20) RT-PCR
21) RTD
22) RTTI
23) RTN
24) RTMP
25) RTRA
26) RTRC
27) RTG
28) RTB
29) RTH
30) RTK
31) RTW
32) RTRY
33) RTAS
34) RTAM
35) RTCQ
36) RTV/TV
37) RTFL
38) RTBQ
39) RTDM
40) RTTTL
41) RTPE
42) RTOR
43) RTFC
44) RTX
45) RTSM
46) RTSP
47) RT-DMS
48) RTT
49) RTCC
50) RTTR
51) RTADS
52) RTARD
53) RTAFA
54) RTSPC
55) RTCP
56) RTPS
57) RTBS
58) RTPCR
59) RTCE
60) RTP7
61) RTP6
62) RTJ
63) RTPT
64) RTPB
65) RTCSA
66) RTAC
68) RTZ
69) RTCT
70) RTTY
71) RTLT
72) RTOC
73) RTSE
74) RTRP
75) RTEL
76) RTCS
77) RTP3
78) RTCPS
79) RTWPPM
80) RTSL
comments powered by Disqus