A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


RTV full form


Short Form
Full Form
Category1) RTO
2) RTE
3) RTS
4) RTGS
5) RTF
6) RTI
8) RTP
9) RTL
10) RTA
11) RTM 
12) RTC
13) RT
14) RTU
15) RTR
16) RTM
17) RTDT
18) RT-PCR
19) RTV
20) RTSMN
21) RTMP
22) RTN
23) RTTI
24) RTRA
25) RTD
26) RTG
27) RTB
28) RTH
29) RTRC
30) RTCQ
31) RTW
32) RTK
33) RTAM
34) RTADS
35) RTOR
36) RTX
37) RTPS
38) RTBQ
39) RTFL
40) RT-DMS
41) RTCC
42) RTSM
44) RTT
45) RTV/TV
46) RTAS
47) RTRY
48) RTDM
49) RTSPC
50) RTAFA
51) RTPB
52) RTSE
53) RTTR
54) RTAC
55) RTBS
56) RTARD
57) RTOC
58) RTJ
59) RTCT
60) RTP7
61) RTPQ
62) RTFC
63) RTPT
64) RTCP
65) RTSP
66) RTFP
67) RTRP
68) RTPE
69) RTTY
70) RTES
71) RTPCR
72) RTLT
73) RTTL
74) RTCSA
75) RTWPPM
76) RTP6
77) RTEL
78) RTTT
79) RTZ
80) RTTTL
comments powered by Disqus