A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


RTV full form


Short Form
Full Form
Category1) RTO
2) RTE
3) RTS
4) RTF
5) RTI
6) RTGS
8) RTP
9) RTC
10) RTL
11) RTA
12) RTU
13) RTM 
14) RT
15) RTD
16) RTM
17) RTR
18) RTV
19) RTT
20) RTN
21) RT-PCR
22) RTCC
23) RTOR
24) RTRP
25) RTTI
26) RTW
27) RTPT
28) RTSMN
29) RTSPC
30) RTRA
31) RTH
32) RTSM
33) RTDT
34) RTP5
35) RTMP
36) RTDM
37) RTSE
38) RTPU
39) RTCT
40) RTCVD
41) RTFC
42) RTJ
43) RTMS
44) RTP3
45) RT-DMS
46) RTB
47) RTG
48) RTWPPM
49) RTZ
50) RTM/SF
51) RTLT
52) RTP7
53) RTAS
54) RTADS
55) RTPCR
56) RTES
57) RTCSA
58) RTCS
59) RTSP
60) RTPR
61) RTCE
62) RTAC
63) RTPE
65) RTFD
66) RTTT
67) RTCPS
68) RTRY
69) RTTTL
70) RTCQ
71) RTTY
72) RTV/TV
73) RTAFA
74) RTSL
75) RTPG
76) RTPS
77) RTARD
78) RTPL
79) RTFL
80) RTBQ