A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


RTV full form


Short Form
Full Form
Category1) RTO
2) RTE
3) RTS
4) RTF
5) RTGS
6) RTI
8) RTL
9) RTP
10) RTC
11) RT
12) RTA
13) RTU
14) RTM 
15) RTD
16) RTM
17) RTCC
18) RTOR
19) RTR
20) RTSE
21) RTDT
22) RTT
23) RTH
24) RTN
25) RTV
26) RT-PCR
27) RTSMN
28) RTTI
29) RTPT
30) RTDM
31) RTCS
32) RTCE
33) RTCT
34) RTSM
35) RTG
36) RTES
38) RTFP
39) RTARD
40) RTAS
41) RTPU
42) RTZ
43) RTLT
44) RTPCR
45) RTRA
46) RTADS
47) RTAC
48) RTCSA
49) RTMS
50) RTWPPM
51) RTMP
52) RTSPC
53) RTPE
54) RTTTL
55) RTFD
56) RTW
57) RTRY
58) RTP5
59) RTJ
60) RTEL
61) RTFL
62) RTB
63) RTCVD
64) RTMM
65) RTPB
66) RTBQ
67) RTCQ
68) RTP7
69) RTTT
70) RTRP
71) RTV/TV
72) RT-DMS
73) RTAFA
74) RTPS
75) RTPR
76) RTP6
77) RTM/SF
78) RTTY
79) RTRC
80) RTOC