A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


st1 full form


Short Form
Full Form
Category1) STDR
2) STP
3) STC
4) STD
5) ST
7) STI
9) STET
10) STAR
11) STPI
12) STA
13) STARS
14) STR
15) STEP
16) STUPID
17) STLS
18) STO
19) STT
21) STREAM
22) STF
23) STPL
24) STDC
25) STS
26) STY
28) STB
29) STM
30) STV
31) STEC
32) STML
33) STAPH
34) STBM
35) STW
36) STDM
37) STL
38) STUR
39) STEMI
40) ST1
41) STDF
42) STVM
43) STEPS
44) STDIN
45) STG
46) STH
47) STN
48) STK
53) STEIS
54) STDA
55) STA-7
56) ST-V
57) STE
58) STTR
59) STX
60) ST506
61) STQC
62) STBX
63) STM-1
64) STSN
65) STKU
66) STREX
67) STNL
68) STLQ
69) STREP
70) STOPS
71) STRST
72) STCSC
73) ST8
74) STHING
75) STPD
76) STKH
78) STMB
79) STOSB
80) STDT