NBK full form

Short Form
Full Form
Category

NBK
Natural Born Killers
NBK is a three letter word which starts with N and ends with K .Below is the list of all full forms and acronym of NBK.


1) NB
2) NBFC
3) NBCC
5) NBTB
6) NBC
7) NBA
9) NBO
10) NBW
11) NBER
12) NBSP
13) NBS
14) NBI
15) NBVJ
16) NBD
17) NBG
18) NBM
19) NBE
20) NBT
21) NBCD
22) NBAGR
23) NBQ
24) NBR
25) NBH
26) NBFI
27) NBCP
28) NBX
29) NBB
30) NBP
31) NBAIM
32) NBTC
33) NBL
34) NBF
35) NBBS
36) NBSB
37) NBHM
38) NBRI
39) NBK
40) NBDY
41) NBFM
42) NBIF 
43) NBCW
44) NBNS
46) NBDP
47) NBTI
48) NBNFC
49) NBRC
50) NBCCS
51) NBEC
52) NBAP
53) NBTD
54) NBFP
55) NBTE
57) NBIF
58) NBCRS
59) NBDB
60) NBSV
61) NBHD
62) NBUJ
63) NBPM
64) NBOME
65) NBCG
66) NBII
67) NBGH
68) NBRVF
69) NBAR
70) NBRVB
71) NBTW
72) NBME
73) NBMB
74) NBCOT
75) NBBG
76) NBFCP
77) NBMA
78) NBIMC