RTV/TV full form

Short Form
Full Form
Category

RTV/TV
Rice Tungro Virus
RTV/TV is a six letter word which starts with R and ends with V .Below is the list of all full forms and acronym of RTV/TV.


1) RTE
2) RTO
3) RTS
4) RTI
5) RTR
6) RTPS
7) RTF
9) RTA
10) RTC
11) RTP
12) RTGS
13) RTD
14) RTPC
15) RTL
16) RT
17) RTN
18) RTCC
19) RTV
20) RTG
21) RTU
22) RTM
23) RTB
24) RTH
25) RTSMN
26) RTT
27) RTV/TV
28) RTDM
29) RTDT
30) RT-PCR
31) RTRA
32) RTMS
33) RTK
34) RTRY
35) RT-DMS
36) RTW
37) RTTI
38) RTZ
39) RTJ
40) RTSP
41) RTARD
42) RTAS
43) RTRC
44) RTSL
45) RTTY
46) RTMP
47) RTEL
48) RTAM
49) RTCP
50) RTPL
51) RTPCR
52) RTX
53) RTOC
54) RTP3
55) RTSM
56) RTTT
57) RTPE
58) RTCS
59) RTCT
60) RTRP
61) RTPT
62) RTM 
63) RTOR
64) RTFL
65) RTBQ
66) RTFP
67) RTAC
68) RTTTL
69) RTPU
70) RTFC
71) RTCQ
72) RTES
73) RTPR
74) RTP7
75) RTM/SF
76) RTP4
77) RTWPPM
78) RTSPC
79) RTPM
80) RTCE